สหรัฐตัด GSP ซ้ำเติมหุ้นไทย อาหารทะเล-อิเล็กทรอนิกส์

ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศ! ยกเลิกสัญญาสิทธิพิเศษทางด้านภาษี GSP ที่มอบให้แก่ประเทศไทย โดยมีสินค้าไทยจำนวนมากถึง 537 รายการที่จะถูกยกเลิก โดยคิดเป็นจำนวนเงินสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ! ซึ่งมีการคาดว่า จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสินค้า ประเภทอาหารทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐ รวมทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะได้รับความเสียหายจากขาจากการยกเลิกภาษีนี้เป็นอย่างมาก

หุ้นไทยร่วงอย่างต่อเนื่อง  

ประธานาธิบดี Donald Trump แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามวันที่ 25 ตุลาคม 2019 โดยมีหัวข้อเรื่องระงับการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีหรือ GSP สิ่งของสินค้าที่ส่งออกมาจากประเทศไทยบางรายการ โดยได้กล่าวถึงเหตุผลไว้ว่า เนื่องจากรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานของประเทศไทย ยังไม่อาจที่จะยกระดับสิทธิแรงงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งยังไม่มีเสรีภาพ ในเรื่องของการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งยังไม่มีความยุติธรรม ในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิเพื่ออำนาจการต่อรองของแรงงาน โดยสินค้าที่ได้ออกมายกเลิกนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 1,300 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า ส่วนสินค้าอาหารทะเล ที่เป็นหนึ่งในสินค้าส่งออก ก็ถูกระงับ GSP ด้วยเช่นเดียวกันอันเนื่องมาจากปัญหาสวัสดิการแรงงาน ในอุตสาหกรรมประมง

ตลาดหุ้นไทย ต้องเตรียมตัวตั้งรับ

ทางด้านตลาดหุ้นไทย ก็ต้องเตรียมตัวที่จะรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากหุ้นส่งออก ได้รับแรงกระทบกระเทือนอย่างหนัก โดยในเรื่องของอาหารทะเล ที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐนั้น จำนวน 17% แบ่งออกเป็นปลาทูน่า 12% กุ้ง 5% แต่อย่างไรก็ตาม ในการขายกุ้งนั้น ได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากว่ากุ้งนี้ มีหลากหลายประเทศติดต่อมาขอซื้ออยู่แล้ว เช่นอินเดีย, เวียดนาม, เอกวาดอร์ จึงทำให้ส่งกุ้งออกไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องได้และในส่วนของสินค้ากลุ่มประเภทอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งออกประมาณ 10 – 30% แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจากประเทศไทยส่วนใหญ่จะส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ไปประเทศอื่นก่อน เพื่อนำไปประกอบกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปหลังจากนั้นจึงค่อยส่งออกไปสหรัฐอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นสินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ณ ขณะนี้ ก็คือสินค้าประเภทอาหารทะเลหรือปลาทูน่านั่นเอง ซึ่งก็ส่งผลกระทบกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างรุนแรงเช่นกัน

GSP คืออะไร

สำหรับ GSP นี้ คือ สิทธิพิเศษทางด้านภาษี ประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย เพื่อให้โดยมีการยกเว้นภาษีศุลกากร รวมทั้งภาษีนำเข้า เพื่อให้ประเทศที่กำลังพัฒนานั้นมีกำลังส่งสินค้าส่งออกไปแข่งขันกับสินค้าที่ประเทศพัฒนาแล้วได้ ทำให้สินค้าที่ส่งออกไปนั้น มีราคาถูก มีประสิทธิภาพ ส่วนผู้บริโภคก็มีทางเลือกในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น ส่วนประเทศที่กำลังพัฒนานั้น ก็จะได้ส่งสินค้าสร้างกำไรเพื่อหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยกระดับให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสืบต่อไป

โดยความพิเศษอีกประการหนึ่งของสิทธิ GSP นี่ ก็คือ ไม่มีการเรียกร้องใดๆ จากประเทศผู้ที่เปิดให้นำสินค้าเข้ามาขาย แต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับอยู่บ้าง เช่น ประเทศนั้นต้องไม่สนับสนุน หรือให้ความร่วมมือกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ต้องมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในระดับที่มีประสิทธิภาพ มีการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายมาตรฐานสากล ไม่สนับสนุน พร้อมทั้งดำเนินการปราบปรามกำจัดการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งยังมีเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อทำให้การค้าขายนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะฉะนั้นเมื่อสิทธิ GSP เป็นเงื่อนไขที่ไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้ประเทศสหรัฐมีสิทธิ์ในการกำหนดตัดสินว่าจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็ได้ หรือจะยกเลิกเมื่อใดก็ได้ เพราะฉะนั้นหลายๆ ประเทศจึงอยากได้สิทธิพิเศษนี้ และพยายามปรับปรุงยกระดับมาตรฐานกำลังการผลิตในประเทศ รวมทั้งดูแลการใช้แรงงานของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น